Website Banner
 


        พัดลมตั้งพื้น 16 นิ้ว      พัดลมตั้งพื้น 16 นิ้ว ACCORD # AC-360R  (มอเตอร์มีเทอร์โมฟิวส์)

                   
                  
  คุณสมบัติ
 • พัดลมตั้งพื้น ขนาด16 นิ้ว (400mm.) 
 • ปรับระดับแรงลมได้ 3 ระดับ
 • ปรับระดับสูง-ต่ำได้ (1000-1235มม.)
 • แรงดันไฟฟ้า 220v. - 50 Hz.
 • กำลังไฟฟ้า 64 วัตต์
 • ได้รับมาตรฐานอุตสาหกรรม (มอก.934-2558)
 • ผลิตจากโรงงานที่ได้มาตรฐาน ISO 9001:2015
 • ขนาดตัวเครื่อง (กxลxสxสไลด์สูงสุด) 460x460x1000-1235 mm.
 • น้ำหนักตัวเครื่อง    4.0 kg.
 • น้ำหนักรวมกล่อง   5.0 kg.
 • รับประกันมอเตอร์ 2 ปีเต็ม
 • Barcode  885 1701 0036 07

 ____________________________________________________________________________


  พัดลมตั้งพื้น 16 นิ้ว ACCORD # LV-16UV  (มอเตอร์มีเทอร์โมฟิวส์)


                                                         
  คุณสมบัติ
 • พัดลมตั้งพื้น ขนาด16 นิ้ว (400mm.) 
 • ปรับระดับแรงลมได้ 3 ระดับ
 • ปรับระดับสูง-ต่ำได้ (1106-1330 mm.)
 • แรงดันไฟฟ้า 220v. - 50 Hz.
 • กำลังไฟฟ้า 57 วัตต์
 • มี 3 สีให้เลือก (ส้ม,น้ำตาล,ฟ้า)
 • ได้รับมาตรฐานอุตสาหกรรม (มอก.934-2558)
 • ผลิตจากโรงงานที่ได้มาตรฐาน ISO 9001:2015
 • ขนาดตัวเครื่อง (กxลxสxสไลด์สูงสุด) 450x395x1106-1330 mm.
 • น้ำหนักตัวเครื่อง   5.5 kg.
 • น้ำหนักรวมกล่อง  7.2 kg. 
 • รับประกันมอเตอร์ 2 ปีเต็ม
 • Barcode  885 1701 1601 71
___________________________________________________________________________


  พัดลมตั้งพื้น 16 นิ้ว SERIES # SR-2060  (มอเตอร์มีเทอร์โมฟิวส์)


                                              
         

   คุณสมบัติ
 • พัดลมตั้งพื้น ขนาด16 นิ้ว (400mm.) 
 • ปรับระดับแรงลมได้ 3 ระดับ
 • ปรับระดับสูง-ต่ำได้ (1070-1220 mm.)
 • แรงดันไฟฟ้า 220v. - 50 Hz.
 • กำลังไฟฟ้า 57 วัตต์
 • มี 3 สีให้เลือก (ชมพู,เขียว,เทา)
 • ได้รับมาตรฐานอุตสาหกรรม (มอก.934-2558)
 • ผลิตจากโรงงานที่ได้มาตรฐาน ISO 9001:2015
 • ขนาดตัวเครื่อง (กxลxสxสไลด์สูงสุด) 450x380x1070-1220 mm.
 • น้ำหนักตัวเครื่อง   4.0 kg.
 • น้ำหนักรวมกล่อง  4.8 kg. 
 • รับประกันมอเตอร์ 2 ปีเต็ม
 • Barcode  885 1701 1600 22
___________________________________________________________________________


   พัดลมตั้งพื้น 16 นิ้ว ACCORD # Slide 2008  (มอเตอร์มีเทอร์โมฟิวส์)

                                              

   คุณสมบัติ
 • พัดลมตั้งพื้น ขนาด16 นิ้ว (400mm.) 
 • ปรับระดับแรงลมได้ 3 ระดับ
 • ปรับระดับสูง-ต่ำได้ (960-1260 mm.)
 • แรงดันไฟฟ้า 220v. - 50 Hz.
 • กำลังไฟฟ้า 57 วัตต์
 • มี 3 สีให้เลือก (ส้ม,ฟ้า,ม่วง)
 • ได้รับมาตรฐานอุตสาหกรรม (มอก.934-2558)
 • ผลิตจากโรงงานที่ได้มาตรฐาน ISO 9001:2015
 • ขนาดตัวเครื่อง (กxลxสxสไลด์สูงสุด) 450x400x960-1260 mm.
 • น้ำหนักตัวเครื่อง   4.2 kg.
 • น้ำหนักรวมกล่อง  5.8 kg. 
 • รับประกันมอเตอร์ 2 ปีเต็ม
 • Barcode  885 1701 
__________________________________________________________________________________


  พัดลมตั้งพื้น 16 นิ้ว ACCORD # 16-SL  (มอเตอร์มีเทอร์โมฟิวส์)

                     
             

  คุณสมบัติ
 • พัดลมตั้งพื้น ขนาด16 นิ้ว (400mm.) 
 • ปรับระดับแรงลมได้ 3 ระดับ
 • ปรับระดับสูง-ต่ำได้ (850-1060 mm.)
 • แรงดันไฟฟ้า 220v. - 50 Hz.
 • กำลังไฟฟ้า 56 วัตต์
 • มี 3 สีให้เลือก (น้ำเงิน,เขียว,แดง)
 • ได้รับมาตรฐานอุตสาหกรรม (มอก.934-2558)
 • ผลิตจากโรงงานที่ได้มาตรฐาน ISO 9001:2015
 • ขนาดตัวเครื่อง (กxลxสxสไลด์สูงสุด) 450x380x850-1060 mm.
 • น้ำหนักตัวเครื่อง   3.6 kg.
 • น้ำหนักรวมกล่อง  4.7 kg. 
 • รับประกันมอเตอร์ 2 ปีเต็ม
 • Barcode  885 1701 
________________________________________________________________________________


   พัดลมตั้งพื้น 16 นิ้ว ACCORD # 16 DESIGN  (มอเตอร์มีเทอร์โมฟิวส์)

                  

   คุณสมบัติ
 • พัดลมตั้งพื้น ขนาด16 นิ้ว (400mm.) 
 • ปรับระดับแรงลมได้ 3 ระดับ
 • ปรับระดับสูง-ต่ำได้ (980-1100 mm.)
 • แรงดันไฟฟ้า 220v. - 50 Hz.
 • กำลังไฟฟ้า 57 วัตต์
 • มี 3 สีให้เลือก (เขียว,ส้ม,ม่วง)
 • ได้รับมาตรฐานอุตสาหกรรม (มอก.934-2558)
 • ผลิตจากโรงงานที่ได้มาตรฐาน ISO 9001:2015
 • ขนาดตัวเครื่อง (กxลxสxสไลด์สูงสุด) 450x490x980-1100 mm.
 • น้ำหนักตัวเครื่อง   4.0 kg.
 • น้ำหนักรวมกล่อง  5.3 kg. 
 • รับประกันมอเตอร์ 2 ปีเต็ม
 • Barcode  885 1701 
________________________________________________________________________________


   พัดลมตั้งพื้น 18 นิ้ว ACCORD # 18 SL  (มอเตอร์มีเทอร์โมฟิวส์)

          

   คุณสมบัติ
 • พัดลมตั้งพื้น ขนาด18 นิ้ว (450mm.) 
 • ปรับระดับแรงลมได้ 3 ระดับ
 • ปรับระดับสูง-ต่ำได้ (950-1150 mm.)
 • แรงดันไฟฟ้า 220v. - 50 Hz.
 • กำลังไฟฟ้า 85 วัตต์
 • มี 3 สีให้เลือก (ชมพู,ฟ้า,เบส)
 • ได้รับมาตรฐานอุตสาหกรรม (มอก.934-2558)
 • ผลิตจากโรงงานที่ได้มาตรฐาน ISO 9001:2015
 • ขนาดตัวเครื่อง (กxลxสxสไลด์สูงสุด) 510x450x950-1150 mm.
 • น้ำหนักตัวเครื่อง   5.2 kg.
 • น้ำหนักรวมกล่อง  6.2 kg. 
 • รับประกันมอเตอร์ 2 ปีเต็ม
 • Barcode  885 1701 1801 86
________________________________________________________________________________  
Current Pageid = 436