Website Banner
 
 
 


 • พัดลมติดเพดาน 48 นิ้ว
 • พัดลมติดเพดาน 56 นิ้ว
Download catalog
                 model : C-048  model : C-056        
                 
 • พัดลมเพดาน ขนาด 48 นิ้ว ( 1200 มม.)
 • ปรับระดับแรงลมได้ 3 ระดับ
 • มีสวิทซ์ เปิด-ปิด และแถมตะขอ 1 ตัว
 • แรงดันไฟฟ้า 220v. - 50 Hz.
 • กำลังไฟฟ้า 85 วัตต์
 • น้ำหนักรวม 6.8 กก.
 • ได้รับมาตรฐานอุตสาหกรรม (มอก.934-2533)
 • สีขาว
 • รับประกันมอเตอร์ 2 ปี
 
 • พัดลมเพดาน ขนาด 56 นิ้ว ( 1400 มม.)
 • ปรับระดับแรงลมได้ 3 ระดับ
 • มีสวิทซ์ เปิด-ปิด และแถมตะขอ 1 ตัว
 • แรงดันไฟฟ้า 220v. - 50 Hz.
 • กำลังไฟฟ้า 95 วัตต์
 • น้ำหนักรวม 8.2 กก.
 • ได้รับมาตรฐานอุตสาหกรรม (มอก.934-2533)
 • สีขาว
 • รับประกันมอเตอร์ 2 ปี
       
                 
       
                            model : AC-48 CW
              model : AC-56 CW
       
                 
 • พัดลมเพดาน ขนาด 48 นิ้ว ( 1200 มม.)
 • ปรับระดับแรงลมได้ 3 ระดับ
 • มีสวิทซ์ เปิด-ปิด และแถมตะขอ 1 ตัว
 • แรงดันไฟฟ้า 220v. - 50 Hz.
 • กำลังไฟฟ้า 75 วัตต์
 • น้ำหนักรวม 5.1 กก.
 • ได้รับมาตรฐานอุตสาหกรรม (มอก.934-2533)
 • ผลิตจากโรงงานที่ได้รับมาตรฐาน ISO 9001:2008
 • สีขาว
 • รับประกันมอเตอร์ 2 ปี
 
 • พัดลมเพดาน ขนาด 56 นิ้ว ( 1400 มม.)
 • ปรับระดับแรงลมได้ 3 ระดับ
 • มีสวิทซ์ เปิด-ปิด และแถมตะขอ 1 ตัว
 • แรงดันไฟฟ้า 220v. - 50 Hz.
 • กำลังไฟฟ้า 85 วัตต์
 • น้ำหนักรวม 6.0 กก.
 • ได้รับมาตรฐานอุตสาหกรรม (มอก.934-2533)
 • ผลิตจากโรงงานที่ได้รับมาตรฐาน ISO 9001:2008
 • สีขาว
 • รับประกันมอเตอร์ 2 ปี
       
                 
 
       


Current Pageid = 425