Website Banner
 
 
 

   
      

          
 
 

 
               SERIES              
     
     
  
 ****  มีเทอร์โมฟิวส์ ****

 
   12 SERIES
 • พัดลมตั้งโต๊ะ 12 นิ้ว (300มม.)
 • ปรับระดับแรงลม 3 ระดับ
 • แรงดันไฟฟ้า 220V
 • ความถี่ 50 Hz.
 • กำลังไฟฟ้า 37 วัตต์
 • กระแสไฟฟ้า 0.17 A
 • วัสดุฉนวนของขดลวดชนิด   E
 • น้ำหนักตัวเครื่อง     2.0  กก.
 • น้ำหนักสุทธิ       2.2  กก.
 • ขนาดของตัวเครื่อง (กxลxส) 350x300x540 mm.
 • ขนาดกล่อง IN SIZE (กxลxส) 17x41x34 Cm.
 • ขนาดกล่อง OUT SIZE (กxลxส) 18x42x36 Cm. 
 • ได้รับมาตรฐานอุตสาหกรรม (มอก.934-2558)
 • ผลิตจากโรงงานที่ได้มาตรฐาน ISO 9001:2015
 • มีให้เลือก 4 สี (เทา-เขียว/เทา-เหลือง/เทา-ชมพู/เทา-ส้ม)
 • รับประกันมอเตอร์ 2 ปี
 • Barcode 885 1701 220011
    

 

     
 
  
   SERIES-1
 
 • พัดลมตั้งโต๊ะ 12 นิ้ว (300มม.)
 • ปรับระดับแรงลม 3 ระดับ
 • แรงดันไฟฟ้า 220V. - 50 Hz.
 • กำลังไฟฟ้า 50 วัตต์
 • ได้รับมาตรฐานอุตสาหกรรม(มอก.934-2533)
 • ผลิตจากโรงงานที่ได้มาตรฐาน ISO 9001:2008
 • รับประกันมอเตอร์ 2 ปี
 • มีให้เลือก 3 สี ( เหลือง,ฟ้า,ส้ม)


     

 
   

     
      
      
   SR-1016 
     
 • พัดลมตั้งโต๊ะ 16 นิ้ว (400มม.)
 • ปรับระดับแรงลม 3 ระดับ
 • แรงดันไฟฟ้า 220V. - 50 Hz.
 • กำลังไฟฟ้า 56 วัตต์
 • ได้รับมาตรฐานอุตสาหกรรม(มอก.934-2533)
 • ผลิตจากโรงงานที่ได้มาตรฐาน ISO 9001:2008  
 • มีให้เลือก 4 สี (เขียว,ส้ม,ชมพู,ม่วง)
 • รับประกันมอเตอร์ 2 ปี
 • Barcode 885 1701 660015

 
 


                PREVAIL             

       

             
              
      PV-201
 • พัดลมตั้งโต๊ะ 12 นิ้ว (300มม.)
 • ปรับระดับแรงลม 3 ระดับ
 • แรงดันไฟฟ้า 220V. - 50 Hz.
 • กำลังไฟฟ้า 50 วัตต์
 • ได้รับมาตรฐานอุตสาหกรรม(มอก.934-2533)
 • ผลิตจากโรงงานที่ได้มาตรฐาน ISO 9001:2008
 • มีให้เลือก 3 สี (เขียว,เหลือง,ส้ม)
 • รับประกันมอเตอร์ 2 ปี

         
            
             
             PV-1016
 • พัดลมตั้งโต๊ะ 16 นิ้ว (400มม.)
 • ปรับระดับแรงลม 3 ระดับ
 • แรงดันไฟฟ้า 220V. - 50 Hz.
 • กำลังไฟฟ้า 56 วัตต์
 • ได้รับมาตรฐานอุตสาหกรรม(มอก.934-2533)
 • ผลิตจากโรงงานที่ได้มาตรฐาน ISO 9001:2008
 • มีให้เลือก 3 สี ( น้ำเงิน,แดง,เขียว)
 • รับประกันมอเตอร์ 2 ปี
 • Barcode 885 1701 660015
                   


                 ACCORD             

               
 คลิกที่รูปเพื่อดูรูปใหญ่

ขนาดตัวเครื่อง กxลxส  225x130x260 mm. 
 
    PETS -TURBO AC-07
 • พัดลมตั้งโต๊ะ 7 นิ้ว (175มม.)
 • ปรับระดับแรงลม 2 ระดับ (Hi-Low)
 • แรงดันไฟฟ้า 220V. - 50 Hz.
 • กำลังไฟฟ้า 27 วัตต์
 • น้ำหนักสุทธิ  1.2 กก.
 • ได้รับมาตรฐานอุตสาหกรรม(มอก.934-2533)
 • ผลิตจากโรงงานที่ได้มาตรฐาน ISO 9001:2015
 • มีให้เลือก 2 แบบ - (แบบรูปหมี , แบบรูปหมู) 
 • มี 3 สี (สีฟ้า, สีขียว , สีชมพู)
 • รับประกันมอเตอร์ 2 ปี
 • ขนาดตัวเครื่อง กxลxส 22.5x13x26 ซม. 


                 
             
 
    7-TURBO
 • พัดลมตั้งโต๊ะ 7 นิ้ว (175มม.)
 • ปรับระดับแรงลม 2 ระดับ (Hi-Low)
 • แรงดันไฟฟ้า 220V. - 50 Hz.
 • กำลังไฟฟ้า 25 วัตต์
 • ได้รับมาตรฐานอุตสาหกรรม(มอก.934-2533)
 • ผลิตจากโรงงานที่ได้มาตรฐาน ISO 9001:2015
 • มีให้เลือก 5 สี (เขียว,ม่วง,เหลือง,น้ำเงิน-แดง,ชมพู)
 • รับประกันมอเตอร์ 2 ปี
 • ขนาดตัวเครื่อง   กxลxส 22.0x13.0x25.0 ซม.
 • ขนาดกล่องเล็ก  กxลxส 23.0x16.5x26.5 ซม.
 • ขนาดกล่องใหญ่ กxลxส 52.5x24.0x54.0 ซม.

 
           

     
              10-JET
 • พัดลมตั้งโต๊ะ 10 นิ้ว (170มม.)
 • ปรับระดับแรงลม 2 ระดับ (Hi-Low)
 • แรงดันไฟฟ้า 220V. - 50 Hz.
 • กำลังไฟฟ้า 30 วัตต์
 • ได้รับมาตรฐานอุตสาหกรรม(มอก.934-2533)
 • ผลิตจากโรงงานที่ได้มาตรฐาน ISO 9001:2008
 • มีให้เลือก 3 สี (ฟ้าทูโทน,ชมพูทูโทน,ส้ม-ขาว)
 • รับประกันมอเตอร์ 2 ปี
   
 
              
 

   
     
       
       AC-202
 • พัดลมตั้งโต๊ะ 12 นิ้ว (300mm.)
 • ปรับระดับแรงลม 3 ระดับ
 • แรงดันไฟฟ้า 220V. - 50 Hz.
 • กำลังไฟฟ้า 50 วัตต์
 • ได้รับมาตรฐานอุตสาหกรรม(มอก.934-2558)
 • ผลิตจากโรงงานที่ได้มาตรฐาน ISO 9001:2015
 • มีให้เลือก 3 สี (ฟ้า,ชมพู,เขียว)
 • รับประกันมอเตอร์ 2 ปี
 • Barcode : 8851701120175
 
            ****  มีเทอร์โมฟิวส์ ****
     
 
   12 ACCORD ใบขุ่น
 • พัดลมตั้งโต๊ะ 12 นิ้ว (300มม.)
 • ปรับระดับแรงลม 3 ระดับ
 • แรงดันไฟฟ้า 220V. - 50 Hz.
 • กำลังไฟฟ้า 50 วัตต์
 • ได้รับมาตรฐานอุตสาหกรรม(มอก.934-2533)
 • ผลิตจากโรงงานที่ได้มาตรฐาน ISO 9001:2008
 • มีให้เลือก 2 สี (ขาว-ฟ้า , ขาว-แดง)
 • รับประกันมอเตอร์ 2 ปี
          
   
     
     
       BELL 93
 • พัดลมตั้งโต๊ะ 12 นิ้ว (300มม.)
 • ปรับระดับแรงลม 3 ระดับ
 • แรงดันไฟฟ้า 220V. - 50 Hz.
 • กำลังไฟฟ้า 45 วัตต์
 • ได้รับมาตรฐานอุตสาหกรรม(มอก.934-2533)
 • ผลิตจากโรงงานที่ได้มาตรฐาน ISO 9001:2008
 • มีให้เลือก 2 สี (ขาว-แดง , ขาว-เขียว)
 • รับประกันมอเตอร์ 2 ปี
     
 
   
     
 
     S-Class ใบใส
 • พัดลมตั้งโต๊ะ 12 นิ้ว (300มม.)
 • ปรับระดับแรงลม 3 ระดับ
 • แรงดันไฟฟ้า 220V. - 50 Hz.
 • กำลังไฟฟ้า 50 วัตต์
 • ได้รับมาตรฐานอุตสาหกรรม(มอก.934-2533)
 • ผลิตจากโรงงานที่ได้มาตรฐาน ISO 9001:2008
 • มีให้เลือก 3 สี (ฟ้า, เขียว, แดง)
 • รับประกันมอเตอร์ 2 ปี
                
 
   
     
      
       S-Class กึ่งใส
 • พัดลมตั้งโต๊ะ 12 นิ้ว กึ่งใส (300มม.)
 • ปรับระดับแรงลม 3 ระดับ
 • แรงดันไฟฟ้า 220V. - 50 Hz.
 • กำลังไฟฟ้า 50 วัตต์
 • ได้รับมาตรฐานอุตสาหกรรม(มอก.934-2533)
 • ผลิตจากโรงงานที่ได้มาตรฐาน ISO 9001:2008
 • มีให้เลือก 3 สี (ฟ้า,เขียว,แดง)
 • รับประกันมอเตอร์ 2 ปี
  
 
   
     
 
     AC 201 ใบใส
 • พัดลมตั้งโต๊ะ 12 นิ้ว ใบใส (300มม.)
 • ปรับระดับแรงลม 3 ระดับ
 • แรงดันไฟฟ้า 220V. - 50 Hz.
 • กำลังไฟฟ้า 50 วัตต์
 • ได้รับมาตรฐานอุตสาหกรรม(มอก.934-2533)
 • ผลิตจากโรงงานที่ได้มาตรฐาน ISO 9001:2008
 • มีให้เลือก 3 สี (ชมพู , เขียว , ฟ้า)
 • รับประกันมอเตอร์ 2 ปี
            
   
     
        
        AC-203 กึ่งใส
 • พัดลมตั้งโต๊ะ 12 นิ้ว ใบใส (300มม.)
 • ปรับระดับแรงลม 3 ระดับ
 • แรงดันไฟฟ้า 220V. - 50 Hz.
 • กำลังไฟฟ้า 50 วัตต์
 • ได้รับมาตรฐานอุตสาหกรรม(มอก.934-2533)
 • ผลิตจากโรงงานที่ได้มาตรฐาน ISO 9001:2008
 • มีให้เลือก 3 สี (ชมพู , เขียว , ฟ้า)
 • รับประกันมอเตอร์ 2 ปี
   
 
 
     
 
    
NEW AC-1661  
 • พัดลมตั้งโต๊ะ 16 นิ้ว (400มม.)
 • ปรับระดับแรงลม 3 ระดับ
 • แรงดันไฟฟ้า 220V. - 50 Hz.
 • กำลังไฟฟ้า 56 วัตต์
 • น้ำหนักสุทธิ์ 4.0 กก.
 • ได้รับมาตรฐานอุตสาหกรรม(มอก.934-2533)
 • ผลิตจากโรงงานที่ได้มาตรฐาน ISO 9001:2008
 • มีให้เลือก 4 สี (เทา,ม่วง,ฟ้า,ชมพู
 • ขนาดตัวเครื่อง (ก.xล.xส.) 460x240x700 มม.
 • รับประกันมอเตอร์ 2 ปี
  Barcode : 8851701160256
    
 
     
    
       EURO
 • พัดลมตั้งโต๊ะ 16 นิ้ว (400มม.)
 • ปรับระดับแรงลม 3 ระดับ
 • มีเบอร์5ประหยัดไฟ
 • แรงดันไฟฟ้า 220V. - 50 Hz.
 • กำลังไฟฟ้า 56 วัตต์
 • ได้รับมาตรฐานอุตสาหกรรม(มอก.934-2533)
 • ผลิตจากโรงงานที่ได้มาตรฐาน ISO 9001:2008
 • มีให้เลือก 3 สี ( แดง / น้ำเงิน / เขียว )
 • รับประกันมอเตอร์ 2 ปี
 
 
 
     
 
   SUPER
 • พัดลมตั้งโต๊ะ 16 นิ้ว (400มม.)
 • ปรับระดับแรงลม 3 ระดับ
 • มีเบอร์5ประหยัดไฟ
 • แรงดันไฟฟ้า 220V. - 50 Hz.
 • กำลังไฟฟ้า 56 วัตต์
 • ได้รับมาตรฐานอุตสาหกรรม(มอก.934-2533)
 • ผลิตจากโรงงานที่ได้มาตรฐาน ISO 9001:2008
 • มีให้เลือก 3 สี ( แดง,เขียว,ฟ้า)
 • รับประกันมอเตอร์ 2 ปี
            
 
     
           
       TORNADO
 • พัดลมตั้งโต๊ะ 16 นิ้ว (400มม.)
 • ปรับระดับแรงลม 3 ระดับ
 • มีเบอร์5ประหยัดไฟ
 • แรงดันไฟฟ้า 220V. - 50 Hz.
 • กำลังไฟฟ้า 56 วัตต์
 • ได้รับมาตรฐานอุตสาหกรรม(มอก.934-2533)
 • ผลิตจากโรงงานที่ได้มาตรฐาน ISO 9001:2008
 • มีให้เลือก 4 สี (ม่วง,ส้ม,เขียว,เหลือง)
 • รับประกันมอเตอร์ 2 ปี
 • Barcode 885 1701 660039
 
   
     
   
       AC 929 J
 • พัดลมแบบ Jyro Air 16 นิ้ว (400มม.)
 • ปรับระดับแรงลม 3 ระดับ
 • แรงดันไฟฟ้า 220V. - 50 Hz.
 • กำลังไฟฟ้า 56 วัตต์
 • ได้รับมาตรฐานอุตสาหกรรม(มอก.934-2533)
 • ผลิตจากโรงงานที่ได้มาตรฐาน ISO 9001:2008
 • สี: สีเทา
 • รับประกันมอเตอร์ 2 ปี
 

                                                                                                
                  
       AC-1881
 • พัดลมตั้งโต๊ะ 18 นิ้ว (455มม.)
 • ใบพัด 5 ก้าน ลมแรงกว่าเดิม
 • ปรับระดับแรงลม 3 ระดับ
 • แรงดันไฟฟ้า 220V. - 50 Hz.
 • กำลังไฟฟ้า 85 วัตต์ / น้ำหนัก 5 กก.
 • ได้รับมาตรฐานอุตสาหกรรม
  (มอก.934-2533)
 • ผลิตจากโรงงานที่ได้มาตรฐาน
  ISO 9001:2008
 • มีสีให้เลือก 4 สี (ส้ม,เขียว,ม่วง,น้ำตาล)
 • รับประกันมอเตอร์ 2 ปี
 • Barcode 885 1701 880025

 

                                                                                                                                               next


Current Pageid = 417