Website Banner
 
 
 
                               
       ลูกขนไก่                        
     
    Model : 404           Model : 505
     
     
    ใบทำมาจากขนเป็ด หัวโฟม ทนทานในการตี
เหมาะสำหรับเล่นทั่วไป บรรจุ 3 ลูก
   
    ใบทำมาจากขนเป็ด หัวโฟม ทนทาน
ในการตี เหมาะสำหรับเล่นทั่วไป บรรจุ 6 ลูก
     
                               
            Model : 515
          Model : 606
     
     
    ใบทำมาจากขนเป็ด หัวโฟม ทนทานในการตี
เหมาะสำหรับเล่นทั่วไป บรรจุ 12 ลูก
   

    ใบทำมาจากขนเป็ดหัวไม้ก๊อก ทนทาน
ในการตีเหมาะสำหรับเล่นทั่วไป และฝึกซ้อม
บรรจุ 6 ลูก
     
                               
            Model : 616
          Model : 707
     
     
    ใบทำมาจากขนเป็ด หัวโฟม ทนทานในการตี
เหมาะสำหรับเล่นทั่วไป บรรจุ 12 ลูก
   
    ใบทำมาจากขนเป็ด หัวลูกมีความ
หนาแน่นสูง เหมาะในเกมส์แข่งขัน ลูกไม่แกว่ง
ไม่พุ่ง มีความทนทานสูง บรรจุ 6 ลูก
     
                               
            Model : 818
          Model : 107 
     
     
    บทำมาจากขนเป็ด หัวลูกมีความหนาแน่นสูง
เหมาะในเกมส์แข่งขัน ลูกไม่แกว่งไม่พุ่ง ความทนทาน
สูง บรรจุ 12 ลูก
   

    ใบทำมาจากไนล่อนอย่างดี เหมาะสำหรับ
ในการฝึกเล่น บรรจุ 6 ลูก
     
                               
           
 Back         Next
     
                               
Current Pageid = 404